:: การใช้งาน TEXT File ::

ติดต่อเรา

webmaster_dwthai @yahoo.com
webmaster@dwthai.com
08-9495-7296

Text File เกือบจะเป็นเรื่องพื้นฐานของการเก็บข้อมูล หรือ DATA สำหรับ web Application หรือ Application อื่น ๆ สำหรับโปรแกรมบนเว็บแล้ว เรื่องนี้อาจจะจำเป็นมาก หากวันหนึ่งคุณต้องได้ใช้งาน Web Server ที่ไม่มีความสามารถทางด้าน Database มาให้เราใช้งาน การใช้งาน Text File ในการเก็บข้อมูลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะใช้ได้ในสถานะการณ์แบบนั้น

การใช้งาน TEXT File ของ PHP

<?php
// การอ่านข้อมูลจาก Text File
$f=fopen("ตำแหน่งของ File", "r");
$read=fread($f, ขนาดของข้อมูลที่ต้องการอ่าน);
fclose($f);
echo $read;
?>

<?php
// การอ่านข้อมูลจาก Text File อีกรูปแบบนึง
$data=file("ตำแหน่งของ File");  // ข้อมูลที่ได้จากการใช้ Function file() จะได้ออกมาเป็น Array แต่ละบัีนทัดข้อมูลที่เก็บใน File คือ 1 ค่า index ของ Array
for($i=0;$i<count($data);$i++){  // วนรอบเพื่อแสดงผลขอ้มูล

echo $data[$i]."<br>";

}
?>

<?php
// การเขียนข้อมูลสู่ Text File
$f=fopen("ตำแหน่งของ File", "w");
fputs($f, ข้อมูลที่จะเขียนลง File);
fclose($f);
?>

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546-2550 โดย dwthai.com ห้ามการ copy ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้.